Meer flexibele woningen in 2023

Flexibele woningen bouwen

Aedes, vereniging van woningcorporaties, verwacht dat er de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen gebouwd zullen worden. De ambitie van Aedes is om in 2023 te groeien naar het bouwen van 10.000 flexibele woningen per jaar. Dit zijn ruim zes keer zoveel flexibele woningen als gebouwd werd in 2017 en 2018. De flexibele woningen moeten een oplossing zijn voor spoedzoekers, zoals starters en studenten. 

Flexibele huisvesting: meer dan het bouwen van woningen

Flexibele woningen zijn de oplossing voor de krappe woningmarkt. Maar flexibel bouwen is een alternatief voor meerdere marktsegmenten. En flexibel bouwen gaat dus verder dan de woningmarkt. Ook een kantoorgebouw, school, kleedkamer of sporthal kunnen gebouwd worden met de flexibele bouwmethode. Zelfs een volledig ziekenhuis bouwen is mogelijk met deze nieuwe bouwmethode. 

Flexibel bouwen met Jan Snel 

Jan Snel flexibel bouwen is een snelle, flexibele en efficiënte bouwmethode. Dit bedrijf biedt tien verschillende type flexibele huisvesting aan in uiteenlopende marktsegmenten. Daarnaast heeft de organisatie in 2018 ruim 225.000 m² aan flexibele huisvesting gecreëerd. De huisvesting kan permanent worden geplaatst, maar ook tijdelijk waarna de huisvesting weer opnieuw in de markt kan worden gezet. Vanuit het hoofdkantoor in Montfoort bedenkt Jan Snel een passende oplossing voor al vragen. 

Flexibele woningen bouwen

Waarom flexibel bouwen? 

Er kunnen meerdere redenen zijn om een flexibel kantoorgebouw, schoolgebouw, kleedkamer of operatiekamer in het ziekenhuis te overwegen. Hieronder staan een aantal motieven waarom een flexibel gebouw aansluit bij de behoefte van jouw bedrijf.  

  1. Ter vervanging of ter aanvulling op de huidige faciliteiten 

Het kan voorkomen dat je voor een project tijdelijk wat extra personeel moet huisvesten. Het bouwen van een kantoorgebouw op de traditionele manier kost te veel tijd en is vaak een dure oplossing. Met de flexibele bouwmethode is het creëren van een tijdelijke kantoorruimte zeer eenvoudig. Maar ook het plaatsen van een extra klaslokaal is een mogelijkheid, indien er meer aanmeldingen zijn dan verwacht in een schooljaar. 

  1. De traditionele bouw voldoet niet aan uw eisen 

Zijn duurzaamheid en verantwoord ondernemen de kernwaarden van jouw onderneming? Dan is het logisch om te kiezen voor de flexibele bouwmethode. Deze bouwmethode is duurzamer dan traditionele bouw, omdat het gebouw gedeeltelijk of volledig gedemonteerd kan worden. 

  1. Ter overbrugging van een bepaald periode, bijvoorbeeld een verhuizing. 

Heb je een tijdelijk gebouw nodig die gedemonteerd en eventueel verplaatst kan worden, omdat het huidige kantoorgebouw of schoolgebouw gerenoveerd wordt? Of omdat jullie binnenkort gaan verhuizen? De flexibele bouwmethode is zeer geschikt voor deze situaties. Bovendien zijn de meeste materialen herbruikbaar, waardoor deze oplossing goedkoper is.