Duurzame blisterverpakking

blisterverpakking voor de farmaceutische industrie

Blisterverpakking is complexe verpakking die een moet een groot aantal aspecten  en uitdagingen in evenwicht brengt. Naast relatief eenvoudige kwesties zoals het ontwikkelen van goede ontwerpen en het communiceren met klanten, wordt blisterverpakking beheerst door urgente zorgen. Bijvoorbeeld het bestrijden van namaak, het aanmoedigen van therapietrouw, het waarborgen van de integriteit van de geneesmiddelen, en het in evenwicht brengen van kind resistentie en toegankelijkheid voor ouderen.

In een duurzaamheidsstrategie is het belangrijk om te onthouden dat elke verpakking die haar doel niet bereikt, nooit duurzaam is. De functionaliteit is net zo belangrijk als materiaal reductie, recycleerbaarheid, en het gebruik van gerecyclede materialen. In de zorgmarkt zijn de behoeften van de patiënt de belangrijkste overwegingen. Het doel van een blisterverpakking is om een ​​veilige levering van medicatie aan de patiënt te bereiken.

Een pijnstiller moet bijvoorbeeld zijn beloofde effectiviteit behouden terwijl dat het medicijn door de het leveringsketen reist. Het niet beschermen van de verpakking tegen elementen zoals licht en lucht die de effectiviteit van het product in gevaar zouden kunnen brengen, is geen kenmerk van een duurzame oplossing.

Blisterverpakking wordt steeds duurzamer geproduceerd

De strenge normen van de farmaceutische industrie op het gebied duurzaamheid, steriliteit en veiligheid vormen een aantal belemmeringen voor traditionele manieren van materiaalbesparing. Toch zien we een een toename in innovatie op dit gebied. Vooral door samenwerking tussen de verschillende partijen wordt er langzamerhand vooruitgang geboekt. 

  • Medicatie voor patiënten wordt steeds persoonlijker en specifieker. Er is een mondiale achteruitgang in de vraag naar zogenaamde blockbuster medicijnen. We zien een explosie van biologische geneesmiddelen, en een toenemende gebruik van generieke geneesmiddelen. Als gevolg hiervan is het concept van het produceren van groot aantal gestandaardiseerde blisterverpakking voor een bepaalde dosering voor veel bedrijven verleden tijd. Je ziet steeds meer kleine orders voor zeer specifieke verpakkingen.
  • Verpakkingsbedrijven werken onvermoeibaar om de hoeveelheid stroom, lucht en water die nodig is voor de productie te verminderen. Veel bedrijven werken al met schone energie technologieën, zoals zonne energie, wind, of door biobrandstoffen opgewekte energie. Andere bedrijven werken met hergebruik van regenwater voor de koeling van de productiemachines en fabriekshallen.
  • Sinds zes jaar is serialisatie van farmaceutische producten verplicht. Een soort track en trace code op de verpakking stelt producenten in staat hun producten de hele wereld over te volgen. Hierdoor wordt er minder overgeproduceerd, wat bespaart op productie elementen als materiaal- en energieverbruik, en uitstoot tijdens distributie.
blisterverpakking voor de farmaceutische industrie

De pharmaindustrie deelt ervaringen

Voor fabrikanten van farmaceutische verpakkingen is duurzaamheid dus een uitdagend gebied. Daarom zal veelzijdige aanpak de meest effectieve resultaten opleveren. Bedrijven opereren te midden van een strikte regelgeving die de veiligheid van patiënten en de effectiviteit van de medicatie controleert. Verpakkingsbedrijven moeten vaak verder kijken dan andere industrieën om vooruitgang te boeken op het gebied van milieuverantwoordelijkheid. Door samenwerking, innovatie, en een grondige evaluatie van bestaande activiteiten en praktijken, kunnen bio-wetenschappelijke bedrijven duurzame initiatieven met impact implementeren.